ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden 

Bij het maken van uw afspraak gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden staan op deze website vermeld.

Het maken van een afspraak:

Om lange wachttijden te vermijden, vragen we om je afspraak tijdig in te plannen. Aangezien wij soms niet in de mogelijkheid zijn om de telefoon te beantwoorden raden wij aan ons te mailen: info@dermafem.be 

Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de annuleringsvoorwaarden.

Wees op tijd: Zorg dat u tijdig aanwezig bent op de afspraak. Zo verloopt de planning vlot en kan iedereen gebruik maken van de tijd die voor hem/haar gereserveerd is.

Te laat komen: Denkt u te laat te komen? Gelieve op voorhand te verwittigen.

De gereserveerde tijd wordt speciaal voor u vrij gehouden. Mocht u dus te laat op uw afspraak zijn dan gaat deze tijd van de behandelingsduur af zodat de volgende klant niet moet wachten door uw toedoen. De kosten voor een volledige behandeling worden echter wel aangerekend.

In het geval u te laat bent is het ter beoordeling van de specialist of de behandeling nog wel (volledig) door kan gaan. Indien de behandeling geannuleerd moet worden, worden er kosten in rekening gebracht volgens het annuleringsbeleid

Bent u ziek?: Als u ziek bent ontvangen wij graag uw doktersattest

Annuleren van de afspraak: U wil uw afspraken annuleren? Dat kan kostenloos tot 48 uur voor de afspraak. Annuleren kan enkel via mail; info@dermafem.be

Annuleert of verplaatst u minder dan 24 u vooraf, dan betaalt u de helft van het bedrag van de gemaakte behandelingsafspraak. Bij een “no show”  wat betekent dat u zomaar niet komt opdagen , betaalt u 100% van de reservatie. U ontvangt een factuur van het te betalen bedrag.

Betaling: Betalingen gebeuren na afloop van de behandeling volgens de mogelijkheden die het salon aabiedt (cadeaubon, cash of mobiel) . Producten worden pas meegegeven indien het volledige bedrag betaald is. 

Klachten of ontevreden: Wij doen er alles aan om een goede kwaliteit diensten en producten aan te bieden, maar het kan een keer voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. In dat geval stellen wij het zeer op prijs dat u contact met ons opneemt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Indien u een opmerking heeft over een verzorging of een andere vraag, gelieve dit te melden. Opmerkingen worden nauwkeurig geëvalueerd. Deze worden op een discrete manier behandeld.

Wanneer u tevreden bent, horen wij dat ook graag. Dit is een extra motivatie.  

Cadeaubonnen: Cadeaubonnen hebben een geldigheidsdatum van 1jaar.

Op de dag van de behandeling dient u de bon mee te brengen. Bij het niet opdagen voor een behandeling met een cadeaubon wordt de waarde op de bon gebruikt voor het vergoeden van het annuleringsbeleid.

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld

Facturen: Bij het gebrek aan betaling van de factuur binnen de 14 dagen na de aanmaning/herinnering per mail of via aangetekend schrijven kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudig aangetekende verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding te betalen door de ingebreke gebleven klant.

Kinderen: Het is niet toegestaan om kind(eren) mee te brengen naar uw afspraak. Dit vanwege kostbare producten en apparatuur binnen kinderhandbereik. Daarnaast beschikken wij niet over een kinderopvang en kunnen wij ons niet professioneel focussen op u als klant als er kinderen in de praktijk aanwezig zijn.

Mobiele telefoons: Voor uw eigen rust: mobiele telefoons uit of op stil tijdens de behandeling

 

 

Identiteit van de ondernemer:

Yeliz Hirka

Dermafem

Kordewagenstraat 1

9270

Laarne

België

E-mailadres: info@dermafem.be

Btw-identificatienummer: BE0656525296